Assessment Center Development Center

Assessment Center (Centrum Oceny) jest to obiektywna i rzetelna metoda oceny kompetencji pracowników lub osób aspirujących na konkretne stanowiska w organizacji. Jest to metoda wielowymiarowa a zastosowanie wieloaspektowej oceny wpływa bezpośrednio na jej obiektywizm oraz rzetelność.
Centrum Oceny przygotowywane jest każdorazowo dla danego zestawu kompetencji, a biorący w nim udział uczestnicy otrzymują zestaw różnych zadań, grupowych i indywidualnych w trakcie których ich zachowanie i sposób wykonywania zadań jest oceniany przez niezależnych obserwatorów. Dzięki temu metoda ta jest wyjątkowo skuteczna zarówno przy rekrutacji jak i podczas planowania ścieżek rozwoju zawodowego.

Development Center jest programem rozwojowym pracowników którego elementem jest Assessment Center, traktowane jako etap wyjściowy do planowania wsparcia lub ścieżek rozwoju dla wybranych preacowików

Assessment Center

rekrutacja i selekcja
ocena kompetencji
planowanie sukcesji i awansów
reorganizacja i zmiana zakresu obowiązków

Development Center

programy Top Talents
planowanie ścieżek kariery i awansu
rozwój pracowników