Action Learning to proces którego głównym celem jest wzajemne uczenie się uczestników. Rozwój uczestników Action Learning polega zarówno na realizacji indywidualnych potencjałów, potrzeb, ambicji i planów, jak też na rozwoju zespołu, a nawet organizacji, jako całości. Action Learning skupia się na analizie dokonanych działań, z której wyłania się wiedza prowadząca w konsekwencji do poprawy umiejętności i jakości przyszłych zachowań. Czas poświęcony na refleksę oraz analiże tego co już zostało zrobione jest kluczywy w procesie podejmowania działań i wypracowywaniu nowych rozwiązań. Dodatkowo udział w zespołach Action Learning działa niezwykle motywująco i scalająco na uczestników procesu. Niezwykle ważna jest również poprawa komunikacji oraz wypracowanie zasad wzajemnej pracy i współpracy. 

Action Learning prowadzi do:

  •  podniesienia kompetencji pracowników
  •  wzrost efektywności indywidualnej pracownika
  •  wzmocnienia relacji w zespole
  •  integracji pracowników zespołu
  •  wzrostu zaangażowania i odpowiedzialności za firmę
  •  podniesienia efektywności przepływu i obiegu informacji