Metodologia i narzędzia ADVISIO

Przygotowanie jest najważniejszym kluczem do sukcesu.

Henry Ford

Rozwój i elastyczność to synonimy sukcesu w dzisiejszym świecie. Aby sprostać tym wymaganiom firmy nieustannie inwestują w rozwój organizacji oraz pracowników, dostosowują profil biznesowy do oczekiwań klientów i szukają nowych rozwiązań. Rozwój i zmiana to inwestycje wysokokosztowe stąd potrzeba precyzyjnej informacji kogo i jak rozwijać, jakie procesy są nieefektywne, czego oczekują klienci, czy strategia firmy sprosta oczekiwaniom rynku.
Metodologia i narzędzia ADVISIO umożliwiają wspieranie rozwoju organizacyjnego poprzez diagnozowanie obszarów wymagających wsparcia lub rozwoju oraz eliminowanie nieefektywnych procesów. Wspomagają proces budowania ścieżek kariery oraz zarządzania talentami w firmie.

Platforma ADVISIO to nowoczesne rozwiązania stworzone w oparciu o wiedzę i doświadczenie za pomocą najnowszych technologii. Zapraszamy do zapoznania się z rozwiązaniami jakie proponuje metodologia konsultingowa ADVISIO

Competence Navigator

Zastosowanie

Optymalny poziom posiadanych kompetencji to marzenie ale i wyzwanie każdego pracodawcy i pracownika. Badanie przy użyciu narzędzia Competence Navigator™ pozwala na precyzyjne określenie poziomu dopasowania kompetencji pracownika do pracy jaką wykonuje. Competence Navigator™ dokonuje oceny pracowników metodą 360º przy użyciu innowacyjnej skali kontekstowej opracowanej przez ADVISIO, umożliwiającej precyzyjne dopasowanie poziomu kompetencji umożliwiające realizację celów biznesowych.

Innowacyjność i prostota

Competence Navigator™ rozpoczyna import danych ocenianych pracowników, następnie wybór modelu kompetencyjnego i dopasowanie go do realiów biznesowych organizacji, rozesłanie elektronicznych formularzy, monitoring badania oraz przygotowanie raportu wraz z rekomendacjami.

Task Navigator

 Zastosowanie

Zadania, obowiązki odpowiedzialność. Kto co ma robić i dlaczego? Precyzyjne definiowanie i przypisywanie zadań w organizacji nie daje stuprocentowej gwarancji skuteczności. Task Navigator™ metodą dialogu i wymiany informacji wraz z rzetelną informacją zwrotną pomiędzy osobami których praca jest wzajemnie powiązana obrazuje efektywność procesów oraz zadań wykonywanych na poszczególnych stanowiskach. Task Navigator™ pozwala na ukierunkowanie energii i zasobów poszczególnych osób do przypisania i realizacji zadań w taki sposób aby było to najefektywniejsze dla organizacji. Synergia™ pozwala sprawdzić na ile realizacja danego celu ma szanse powodzenia w obecnym otoczeniu biznesowym. Pokazuje, jak dany cel wpływa na potencjalnych interesariuszy i jak jest przez nich oceniany. Umożliwia dopasowanie celów oraz sposobów ich realizacji do zmieniającego się otoczenia oraz odbiorców.

Synergia

 Zastosowanie

Organizacja wyznaczają cele biznesowe których realizacja ma zapewnić sukces firmie i pracownikom. Realizacja celów biznesowych zależy od wielu interesariuszy więc jak sprawdzić w jaki sposób cele są realizowane przez osoby do tego wyznaczone bezpośrednio i jak proces realizacji celów wpływa na powiązanych interesariuszy?

Synergia™ sprawdza jak powiązani interesariusze postrzegają cele organizacji, Proces wzbudzany przez to narzędzie umożliwia dialog strategiczny pomiędzy grupami interesariuszy a zebrane informacje pokazują jakie są szanse powodzenia realizacji danego celu. Narzędzie inicjuje dialog strategiczny który jest podstawą do zarządzania każda organizacją i umożliwia weryfikacje strategii oraz niezbędnych zasobów do jej realizacji.
Synergia™ może stanowić podstawę do wypracowywania nowej wizji firmy a na jej podstawie strategii, może również służyć weryfikacji wdrażanych działań oraz alokacji zasobów firmy. Dodatkowo pokazuje jak poszczególne cele wpływają na otoczenie biznesowe i powiązanych interesariuszy.

Delight Index

 Diagnoza organizacji za pomocą narzędzia Delight Index™umożliwia sprawdzenie czy klimat organizacji sprzyja realizacji zachowań, których firma oczekuje od swoich pracowników i które wynikają bezpośrednio z wartości firmy jako podstawy do realizacji wizji i misji każdej organizacji.

Zestawiając opinie pracowników i kadry zarządzającej, a także głosy zewnętrznych partnerów, podwykonawców i klientów Delight Index™ bada czy klimat organizacyjny sprzyja zachowaniom pracowników, na których zależy organizacji najbardziej. Następnie precyzyjnie wskazuje jakie zmiany są potrzebne po to, by te zachowania mogły być realizowane. Dodatkowo, narzędzie pokazuje jak klimat organizacji jest odbierany przez pracowników, kadrę zarządzającą (perspektywa wewnętrzna) oraz klientów i dostawców (perspektywa zewnętrzna). To dodatkowo pokazuje na jakie elementy oraz w jakich obszarach funkcjonowania firmy należy zwrócić uwagę i jak dana wartość (zachowanie) jest rozumiane przez poszczególne grupy.

Star Tracks

 Zarządzanie talentami jest kluczem do sukcesu w nowoczesnych firmach. Identyfikowanie talentów okazuje się jednak procesem trudnym i czasochłonnym. Star Tracks™ umożliwia odnajdywanie talentów wewnątrz organizacji, wskazuje nieformalnych liderów i precyzyjnie dobiera pracowników do potrzeb organizacji i otoczenia. 

Proces wyławiania talentów do realizacji konkretnych działań ma dwa etapy. Pierwszy to zdefiniowanie potrzeby organizacyjnej oraz niezbędnych kompetencji, a następnie zainicjowanie dialogu wewnątrzorganizacyjnego, bez względu na rozmiar oraz złożoność organizacji w celu odszukania talentu. Dzięki zastosowaniu Star Tracks™ znajdziemy w każdej organizacji liderów zmiany, sukcesorów, innowatorów oraz przeprowadzimy rekrutację wewnętrzną.

Talent Hunter

Tworząc nowe stanowisko często stajemy przed dylematem jakie tak naprawdę kompetencje powinna posiadać dana osoba oraz jakie zadania i procesy powinny być jej udziałem. Nikt lepiej nie odpowie na to pytanie niż osoby bezpośrednio powiązane lub zależne od danego stanowiska oraz potencjalni klienci i beneficjanci. Talent Hunter™ to narzędzie które bada oczekiwania i potrzeby związane z nowo tworzonym stanowiskiem oraz pozwala precyzyjnie zaplanować odpowiedzialności oraz kompetencje niezbędne do realizacji zadań.