Coaching indywidualny

Coaching indywidualny polega na pracy coacha z Klientem i jest nastawiony na wspieranie Klienta w realizacji jego celów zawodowych i osobistych. Rolą coacha jest motywowanie oraz prowokowanie Klienta do pracy i rozwoju, tak aby skutecznie realizował postawione wcześniej cele. Efektem coachingu sa jednak nie tylko zrealizowane cele lub przeprowadzona zmiana. W trakcie pracy ta metodą Klienci wzmacniają swoje poczucie wartości, odkrywają swój potencjał, przełamuja nawyki i wypracowwywują nowe, skuteczniejsze sposoby dzialania.

Sesje coachingowe dedykujemy menadżerom, liderom oraz osobą odpowiedzialnym za zmiany i rozwój w organizacjach. Proces coachingu rozpoczyna się ustaleniem kontraktu, zbudowaniem relacji opartej na zaufaniu oraz przeprowadzeniem sesji próbnej. Każdy projekt jest monitorowany pod kątem efektywności i może trwać od 3 do 6 miesięcy.

Korzyści:

  • zmiana 
  • skuteczne realizowanie celów
  • rozwój kompetencji związanych z planowaniem i myśleniem strategicznym
  • wzrost zaangażowania oraz motywacji
  • większa pewność siebie oraz poczucie własnej wartości