stellio coaching

 

 Coaching jest procesem którego celem jest wspieranie Klienta w świadomym dokonywaniu zmiany, poprzez definiowanie i osiaganie rozwojowych celów zawodowych oraz osobistych. Celem sesji coachingowych jest pobudzanie do myślenia, prowokowanie dyskusji oraz pobudzanie kreatywności. Narzędzia stosowane podczas sesji, w tym pytania oraz budowanie doświadczenia pozwalają na precyzyjne planowanie i realizację stawianych celów. Dodatkową korzyścią z udziału w coachingu jest wzrost poczucia własnej wartości oraś świadomość indywidualnych zasobów i możliwości. Coaching jest równiż motywatorem oraz często katalizatorem zmian.