Diagnoza zespołów

Projekty z zakresu diagnozy zespołów prowadzimy we współpracy z firmą PROCESY GRUPOWE COM

Model pracy z zespołami

Regulacja procesów grupowych w zespole powinna być rozpoczęta od wnikliwej i specjalistycznej diagnozy funkcjonowania zespołu. Jednak sama diagnoza musi być, poza orientacją na grupę współpracujących ze sobą ludzi, ukierunkowana na analizę kultury zespołowości, konkretna fazę rozwoju przedsiębiorstwa w świetle jego pozycji na rynku, czasu funkcjonowania oraz dynamiki rozwoju.
 
Dopiero wtedy można zacząć zastanawiać się nad tworzeniem planu wzmacniania zespołu, wdrażania ewentualnych działań naprawczych, szkoleń, czy innych zabiegów mających na celu poprawę ogólnego
i szczegółowego funkcjonowania w oparciu o wypracowane w bezpośredniej pracy z zespołem kryteria.
 

Działania na rzecz zespołów prowadzone są w trzech głównych blokach, tj.

1) rzetelnej diagnozie funkcjonowania zespołu połączonej z określeniem dominującego archetypu kultury zespołowości,
2) działaniach naprawczych w formie szkoleń wewnętrznych realizowanych w oparciu o autorskie programy oraz
3) w oparciu o wspólną pracę z zespołem polegającej na wypracowaniu rozwiązań nasuwających się podczas analizy dotychczasowych działań.


Podejście to wyraźnie wskazuje, ze programy mają szeroki zakres elastyczności, a konstruowane są na bieżąco wraz z procesem grupowym charakterystycznym dla danego zespołu. Podejście to nigdy nie jest dyrektywne,
a skuteczność metody jest tym większa, im wyższe jest otwarcie na zmianę i zaufanie do zespołu realizacyjnego.

 
Tomasz Kozłowski
PROCESY GRUPOWE COM