doradztwo stellio

Wiedza na temat tego, gdzie znaleźć informacje i jak je wykorzystać - to sekret sukcesu.

- Albert Einstein

Projekty rozwojowo-doradcze realizujemy w następujących obszarach:

 rekrutacja i selekcja

Zapewniamy wsparcie na etapie selekcji właściwej kandydatów (po etapie selekcji wstępnej opartej na analizie dokumentów, testach lub innych właściwych dla organizacji metodach). Przygotowujemy profil kandydatów oraz rekomendacje do zatrudnienia lub awansu (przy rekrutacji wewnętrznej)

 budowanie ścieżek rozwojowych i wewnetrznych systemów certyfikacji/awansu

Projektowanie, planowanie I realizowanie programów rozwojowych dla wybranych grup pracowników lub stanowisk (stanowiska specjalistyczne, menadżerowie, programy Top Talents, ścieżka awansu)

 identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych

Przeprowadzamy analizę organizacji pod kątem potrzeb rozwojowych pracowników. Wykorzystujemy autorskie metody oraz narzędzia, a także wspieramy się uznanymi narzędziami diagnostycznymi (m. in. Hogan Assessment System, Competence Navigator)

 ewaluacja programów rozwojowych

Przeprowadzamy ewaluację projektów rozwojowych w oparciu o model Kirkpatricka. Projektujemy narzędzia oraz zapewniamy monitorowanie wdrożenia nowych kompetencji przez pracowników.