Znalezienie i zatrzymanie najlepszych pracowników jest najbardziej wartościową zdolnością. Dałbym wszystko, co mam, wszystkie moje pieniądze, aby tylko mieć tę umiejętność.

John D. Rockefeller

Działy personalne w dużej mierze odpwiadają za efektywność pracowników i budowanie kultury organizacji sprzyjającej z jednej strony realizacji celów biznesowych, a z drugiej budującej zaufanie i zaangażowanie pracowników. Wspieranie działów HR oraz budowanie kultury organizacji jest jednym z kluczowych czynników decydujących o przewadze biznesowej. To HR odpowiada za zrekrutowanie odpowiednich kandydatów oraz za utrzymanie i wyszkolenie pracowników tak aby pracowali efektywnie i z pełnym zaangażowaniem.

Czego uczymy:

  • rekrutacji i selekcji
  • projektowania i prowadzenia Assessment i Development Centers
  • oceny pracowników, w tym oceny bazującej na ocenie 360 stopni
  • tworzenia ścieżek kariery i profili kompetencyjnych