Mentoring w organizacji jest projektem który realizujemy we współpracy z firmą TREDO Treningi i Doradztwo. 

„ pierwszą rzeczą, jaką powinieneś zrobić, zanim jeszcze odszukasz swoje biurko w nowej firmie, jest odnalezienie osoby, która będzie Twoim nauczycielem i adwokatem” (Lee Laccoca znany manager przemysłu amerykańskiego, prezes Forda i Chryslera).

Co to jest mentoring?

Mentoring w organizacji to sformalizowana relacja dwóch osób, oparta na regularnych partnerskich spotkaniach, której celem jest odkrywanie i rozwój potencjału podopiecznego (mentee), doradztwo w zakresie omawianych problemów oraz nawet bycie jego adwokatem w sytuacjach kryzysowych. W zależności od sytuacji i potrzeb organizacji mentoring może tez obejmować ewaluację i kształtowanie ścieżki rozwoju, programowanie sukcesu mentee w organizacji.

Program mentorski w firmie jest istotnym elementem efektywnego zarządzania talentami w organizacji i transferem wiedzy oraz poziomem zaangażowania i motywacji różnych grup pracowników firmy.
Wykorzystuje on z jednej strony wiedzę, kompetencje i doświadczenia starszych pracowników oraz zaangażowanie i zapał do pracy pracowników młodszych.

Korzyści dla organizacji:

 •  wzrost motywacji i zaangażowania pracowników
 •  wzmocnienie procesu efektywnego transferu wiedzy w organizacji
 •  rozwój indywidualny członków organizacji
 •  efektywne wykorzystanie dostępnych metod rozwoju w organizacji
 •  szybsze aplikowanie zdobytych kompetencji przez mentee będących w programie
 •  efektywniejsze wprowadzanie nowych pracowników
 •  wzrost satysfakcji i poczucia bezpieczeństwa wśród pracowników
 •  skuteczniejsze planowanie ścieżek rozwoju
 •  wsparcie procesu sukcesji stanowisk i wyłaniania liderów
 •  poprawa relacji wśród pracowników 
 •  poprawa komunikacji i przepływu informacji