Odporność Psychiczna jest to individualne nastawienie psychiczne i podejście do wszystkiego co robimy. Odporność psychiczna jest czynnikiem sprzyjającym osiąganiu sukcesów. Dotyczy to zarówno pracy zawodowej jak i innych sfer naszego życia.

Odporność Psychiczną definiuje się jako: Cecha osobowości, która w dużym stopniu, wplywa na spsób w jaki osoba reaguje na wyzwanie, stress, presję, niezależnie od okoliczności w jakich wystepują”.

Elementami, które składają się na odporność psychiczną są: poczucie wpływu i kontroli, chęć do podejmowania wyzwań, zaangażowanie oraz pewność siebie ipoczucie własnej wartości.

4c

Odporność Psychiczną można zarówno badać ale przede wszystkom rozwijać. Do badania odporności psychicznej służy kwestionariusz MTQ48.

mtq48