Tomasz Wański
Trener
Tomasz Wański

Tomasz ma ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie operacyjnego zarządzania biznesowego (zespołem badawczym, firmą produkcyjną, działami serwisu, obsługi Klienta i logistyki). Zdobył je pracując na stanowiskach kierowniczych w firmach państwowych, prywatnych i korporacji Xerox w Polsce.
Podczas pracy zawodowej w biznesie zrealizował z sukcesem wiele kompleksowych projektów, jak np. stworzenie strategii rynkowej dla firm i jej wdrożenie, wdrażania metodyki Zarzadzania przez Cele (MBO) w firmach, projekty z zakresu HR (Asessment Centre, systemy motywacyjne, organizacja pracy), M&A - akwizycji firm, outsourcingu linii biznesu, wdrożenia SAP w organizacji. Osiągał znakomite wyniki biznesowe i wysoki poziom zadowolenia klientów.


Od 2002 roku działa jako konsultant biznesowy, trener, mentor i coach. W tej roli realizował projekty szkoleniowe i doradcze dla zarządów firm, średniej kadry menedżerskiej, liniowych pracowników działów sprzedaży i obsługi Klienta.
Zakres specjalności zawodowych Tomasza obejmuje: umiejętności menedżerskie, budowanie strategii i systemu wartości (kultury) firm, wdrażanie metodyki MBO, zarządzanie projektami, publiczne wystąpienia biznesowe, sztuka prowadzenia szkoleń.
Klientami programów szkoleniowych i usług doradczych były firmy sektora finansowego, farmaceutycznego, produkcyjne, handlowe - m. in.: KPMG, Bank Zachodni WBK, Pratt & Whitney Polska, Konica Minolta, WIX Filtron, NESTLE Polska, AVON Republika Czeska i Słowacja, ATLAS, BulkCargo Port Szczecin, HERAEUS, Grontmij, Investkredit.


Jest certyfikowanym konsultantem metodyk ExtendedDISC i SuccessInsights. Uzyskał też Międzynarodowy Certyfikat Trenera w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju wydawany przez Edexcel i BTEC Professional Qualifications (Wielka Brytania), szkolenie z zakresu coachingu (The Coaches training Institute – USA), ma certyfikat mentora szkoły Mentorów Collegium Wratislaviense. Ukończył szkolenie z zakresu Project Management w zakresie metodyki PRINCE2.
Łącznie przeprowadził ponad 5000 godzin szkoleń, projektów doradczych i edukacji spersonalizowanej.
Jest inicjatorem powstania i współautorem książki „Profesjonalni Trenerzy, czyli jak planować i osiągać długofalowe rezultaty”, GWP, 2011.

Trenerzy i Konsultanci