Tomasz Kozłowski
Trener
Tomasz Kozłowski

Tomasz Kozłowski od kilkunastu lat zajmuje się tworzeniem i realizacją programów, których głównym celem jest poprawa funkcjonowania zespołów. Należy do grona nielicznych trenerów, którzy łączą w sobie bogatą kombinację kwalifikacji, doświadczeń, umiejętności i kompetencji.

Swoje doświadczenia zdobywał w kraju i za granicą, pracując często w międzynarodowym środowisku
z różnymi ludźmi – od wyspecjalizowanych zespołów służb mundurowych, przez różnorodne grupy zadaniowe, zespoły projektowe i managerskie, do tzw. zespołów wysokiej efektywności. Pracował m.in. dla zespołów
z Nowej Zelandii, Rosji, USA, Austrii, Niemiec, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Danii, Australii, Holandii, Francji oraz zespołów międzynarodowych.


Kilkanaście lat działalności w pogotowiu górski, gdzie przez lata uczestniczył w wielu akcjach i wyprawach ratunkowych, pozwoliły mu na obserwację zespołów działający w bardzo trudnych warunkach pod niezwykłą presją zarówno czasu, jak i wymagań społecznych nakładanych na grupy ratownicze. Miało to również decydujący wpływ na zawodowy rozwój w obszarze interwencji kryzysowej i pomocy psychologicznej niesionej ludziom, którzy doświadczyli traumatycznych przeżyć, również podczas wymagającej pracy zespołowej.

Tę unikalną wiedzę i doświadczenia z powodzeniem wykorzystuje na rzecz ludzi, którzy są gotowi do tego, aby rozpoznać w swoich zespołach charakterystyczne im dysfunkcje w oparciu o rzetelną diagnozę, oraz do tego, by w dalszym etapie poprawiać jakość swojego zespołowego funkcjonowania.

Programy prowadzone są zazwyczaj w trzech głównych obszarach, tj. module diagnostycznym (badania kwestionariuszowe, działania outdoor, gry scenariuszowe, symulacje), module szkoleniowym (szkolenia wewnętrzne będące odpowiedzią na wyniki dokonanej diagnozy) oraz wszelkich konsultacyjnych działaniach naprawczych (modyfikacja struktur, procedur, zasobów itp.).

Trenerzy i Konsultanci