Najważniejszą rzeczą w porozumiewaniu się jest słyszeć to, czego nie powiedziano

Drucker

Umiejętności interpersonalne często nazywane soft skills to te umiejętności – za Druckerem - które pozwalają nam słyszeć to co nie zostało wypowiedziane. Komunikacja, perswazja, umiejętne zadawanie pytań, empatia, zarządzanie czasem, work-life-balance i inne umiejętności pozwalaja nam nie tylko być efektywniejszymi ale przede wszystkim umożliwiają korzystanie ze wszystkich zasobów w sposób świadomy i odpowiedzialny.

Czego uczymy:

  • skutecznej komunikacji interpersonalnej
  • języka perswazji i skutecznej argumentacji
  • Analizy Transakcyjnej
  • umiejętności prezentacji
  • zarządzania czasem i work-life balance