Szkolenia dla trenerów w tym trenerów wewnętrznych przygotowują do pracy w tej roli w organizacji oraz rozwijają umiejętności niezbędne do pracy z grupami szkoleniowymi. Z jednej strony kładziemy nacisk na metodykę pracy trenera, w tym analizę potrzeb, projektowanie szkoleń, ewaluację, koncentrujemy się również na umiejętnościach związanych z prowadzeniem szkoleń w tym na moderowaniu pracy grupy, facylitacji, zarządzaniu procesem grupowym czy udzielaniu informacji zwrotnej.

Czego uczymy:

  • identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych
  • projektowania szkoleń
  • ewaluacji szkoleń
  • prowadzenia szkoleń
  • moderacji i facylitacji
  • feedbacku
  • tworzenia materiałów szkoleniowych i prezentacji
  • analizy danych z ewaluacji i pisania raportów