Zarządzanie

Zanim zostajesz liderem, sukcesem jest dla ciebie rozwój osobisty. A gdy już jesteś liderem, o twoim sukcesie świadczy rozwój innych ludzi

Jac Welsh

Szkolenia z zakresu zarządzania są przeznaczone dla liderów pracujących na różnych szczeblach w organizacji odpowiedzialnych za prace oraz rozwój innych ludzi.

Szkolenia z zarządzania dostarczają niezbędnej wiedzy dotyczącej najnowszych trendów oraz wyzwań jakie stawia przed liderami rynek. Rozwijają kompetencje niezbędne do kierowania oraz zarządzania ludźmi, są też miejscem wymiany doświadczeń i polem do sprawdzania siebie i poznawanych narzędzi. Szkolenia przygotowywane są na różnym poziomie zaawansowania,  w formie jednorazowych warsztatów lub cyklu szkoleniowego, tzw. Akademii Menadżera. 

Przgotowanie warsztatów poprzedza audyt personalny uczestników oraz analiza środowiska pracy i wyzwań biznesowych jakie stoją przed uczestnikami szkolenia. Dzięki takiemu podejściu projektowane szkolenia są optymalnie doposowane do potrzeb i oczekiwań Klientów.

Projekt szkoleniowy zamyka badanie efektywności oraz analiza warunków wdrożenia nabytych umiejętności.

 

Wybrane tematy szkoleń:

  •  budowania zespołu w oparciu w oparciu o potencjał drzemiący w jego członkach
  •  budowania zespołu zgodnie z podejściem Patricka Leonciniego
  •  zarządzania różnorodnością
  •  zarządzania zespołem wielokulturowym
  •  motywowania i prowadzenia rozmow oceniających
  •  budowania marki przywództwa
  •  podejścia TQM
  •  wykorzystania Analizy Transakcyjnej w Zarządzaniu
  •  wykorzystania coachingu w zarządzaniu